Charity No: 1145634

El-Com Blog

Elbistan Community Centre

El-Com Türkiye’de burs verecek

El-Com Education Bursary (Eğitim Vakfı), Katılımcı, çoğulcu Sosyal Demokrasi İlkelerine bağlı, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursu vermektedir.

El-Com

El-Com

Aranan ilkeler

  • Türkiye de yaşıyor olmak,
  • Elbistan Yöresi kökenli olmak,
  • Maddi İmkandan Mahrum Olmak:
  • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

Başarı Koşulları:

  1. a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
  2. b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100             üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş       hakkını kazanmış olmak. (Not             ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
  3. Karakteri bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, 25 yaşından büyükler ve aynı aileden aynı anda ikinci bir kardeş burslarımızdan yararlanamaz.

El-Com Education Bursary (Eğitim Vakfı), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir. Bursiyerleri öğretim kurumlarınca oluşturulan burs komisyonları EL-COM’un burs şartları doğrultusunda seçmektedir.

Burslara başvuru tarihi öğrenim yılı başında ilan edilecektir.

EL-COM Burs Başvuru Formu www.el-com.org.uk web adresimizden indirilerek doldurulup, istenilen ek belgelerle birlikte posta veya eposta yoluyla ilgili birime teslim edilecektir.

EL-COM‘un web sayfasından temin edilecek “EL-COM Burs Başvuru Formu” na;

  • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar;üniversite sınavı sonuç belgesi örneğini,
  • Ara sınıflarda öğrenim görenler;Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
  • Tüm Öğrenciler;” Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Muhtarlıktan İkametgah Belgesi de alınabilir), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek El-Com’un ilgili birimlerine verirler.

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre El-Com Education Bursary (Eğitim Vakfı) tarafından ayrılan burs sayısı kadar asil ve iki katı kadar yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir) komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde El-Com Education Bursary (Eğitim Vakfı)’na göndereceklerdir. Kesin sonuçlar EL-COM tarafından burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca EL-COM’in www.el-com.org.uk  web adresinde ilan edilecektir.

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra , EL-COM’a maddi veya manevi katkıda bulunmayı, imkanı olduğu takdirde kendisi gibi en az bir gence EL-COM aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda EL-COM’un tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı bir yükümlülük olarak kabul eder.

El-com Eğitim Bursu Başvuru Formu

El-com Egitim Bursu Yükümlülük Belgesi

Son başvuru tarihi  30 Eylül 2021
Eksik evarkları tamamlama suresi 07 Ekim  2021
Duyuruların açıklanacağı gün 07 Ekim 2021
Online Baivuru için TIKLAYINIZ