Charity No: 1145634

BURS BAŞVURU FORMU

BURS BAŞVURU FORMU - 2021/22 Yılı

Aranan ilkeler -Türkiye de yaşıyor olmak, -Elbistan Yöresi kökenli olmak, -Maddi İmkandan Mahrum Olmak: -Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

Kişisel Bilgiler
Öğrenim Bilgileri
Aile Bilgileri
Finansal Bilgiler
Aile bireylerinin üzerine kayıtlı gayrimenkulleri veya menkuller
Varsa, ailenin maaşları dışındaki geliri
Fotoğrafınızı yükleyin
Browse...

Dosya Yükleme Boyutu 10MB

EL-Com Derneği bursundan nasıl haberdar oldunuz ?
REFERANSLAR / Elbistan kökenli hakkınızda bilgi alınacak 2 kişinin;
Browse...

Maximum size 10MB

Please wait...